เครื่องมือที่สรุปจากกรณีศึกษาการทรานส์ฟอร์มธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทั้ง Netflix, Amazon, Ping An, Michelin, GE, John Deere, Nespresso ฯลฯ รวมถึง 20 บริษัทที่ทำ Digital Transformation ดีที่สุดของโลกในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาจากการจัดอันดับโดยนิตยสาร Harvard Business Review

โปรแกรมการอบรม MASTERCLASS ของ U23 academy

ที่ออกแบบให้เหมาะกับการเรียนทั้งในรูปแบบ Virtual Class, In-House Training และ Bootcamp

คุณพจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล 

ผู้ก่อตั้งสถาบัน U23 academy 

ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation in Action 

ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน Digital Transformation

U23 Academy

Tel : 098 269 9004

Email : contact@u23.in.th 

Founder :  www.thanapongphan.com

  • Facebook Social Icon
  • YouTube

Copyright © 2020 U23 Academy