จะเริ่มและทำ Digital Transformation สำเร็จได้อย่างไร (Part 1/2)

เมื่อผู้อ่านเข้าใจถึง เหตุผลที่ธุรกิจทำไมต้องทำ Digital Transformation  หลายๆ คนคงมีคำถามว่า แล้วธุรกิจของเราจะเริ่มทำ Digital Transformation อย่างไร? และจะทำ Digital Transformation สำเร็จได้อย่างไร?

 

จากที่ผมได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทำ Digital Transformation ในหลากหลายธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมแตกต่างกัน และมีสเกลธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่ พบว่าการที่แต่ละธุรกิจจะเริ่มทำ Digital Transformation มีรูปแบบหรือหลักการที่จะให้แต่ละธุรกิจนำไปปรับใช้ได้ ดังนี้

เริ่มต้นด้วยการเข้าใจการแข่งขันเสียใหม่

 

จากตัวอย่างการแข่งขันที่ผมได้เขียนในบทความก่อนหน้านี้ หากธุรกิจของท่านยังมีการสร้างคุณค่าในรูปแบบเดิมๆ ในลักษณะการสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ Michael E. Porter ที่เขียนไว้ในหนังสือ Competitive Advantage ตั้งแต่ปี 1985 หรือเมื่อ 32 ปีที่แล้ว 

 

คำถามคือ แล้วทำไมธุรกิจแบบ UBER, Airbnb, Facebook, Alibaba ถึงสามารถเข้ามา Disrupt และเปลี่ยนรูปแบบหรือบริบทในการแข่งขันกับอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมได้ อีกทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดแค่ในอุตสาหกรรมเดียวเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบในหลากหลายอุตสาหกรรม 
 

คำตอบก็คือ การแข่งขันในทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ยกตัวอย่างเช่น จากเดิมธุรกิจวัดความสำเร็จจากการมี Economy of Scale ในด้าน Supply กล่าวคือ ใครที่สามารถเป็นเจ้าของ asset ผลิตได้มากๆ จนทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำมากๆ ก็จะได้เปรียบ แต่ทุกวันนี้ธุรกิจที่สามารถทำ Economy of Scale ในฝั่ง Demand ได้ต่างหากที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ และอาศัยการสร้าง Network Effects ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจนั้นจนทำเกิดระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน จนทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตแบบที่ธุรกิจที่ดำเนินการแบบดั้งเดิมไม่สามารถทำได้ จริงๆ แล้วสามารถกล่าวได้ว่า ธุรกิจแบบดั้งเดิมไม่สามารถเป็นคู่แข่งได้

เมื่อเข้าใจการแข่งขันแล้ว ก็จะสามารถวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจด้วยกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ต่อไป สิ่งสำคัญก็คือ คู่แข่งในธุรกิจมีทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น รู้จักและยังไม่รู้จัก ดังนั้นถ้าจะเริ่ม ท่านต้องเข้าใจการแข่งขันและอ่านเกมให้ออกครับ

นอกจากเข้าใจการแข่งขัน สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจด้วยก็คือ เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค 

ข้อมูลจากสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) คาดการณ์การใช้งบประมาณโฆษณาผ่านสื่อปี 2560 จะโตร้อยละ 10 จากปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 133,666 ล้านบาท โดยสื่อดิจิตอลมีมูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาท โตถึงร้อยละ 31 ซึ่งเป็นไปได้ว่ามูลค่าการใช้งบประมาณผ่านสื่อดิจิตอลน่าจะสูงกว่านี้มากจากการที่หลายๆ ธุรกิจเริ่มทำสื่อของตนเอง (Own Media) เช่น เว็บไซต์, โมบายแอปพลิเคชั่น, Facebook, YouTube, Line ฯลฯ ค่าใช้จ่ายให้กับ KOL (Key Opionion Leader) และ Media Influencer และการซื้อโฆษณาออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง 

Facebook และ Google ที่การสำรวจอาจจะไม่สามารถเก็บตัวเลขที่แท้จริงได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องเข้าใจก็คือ “ดิจิตอล” ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปทั้งการใช้สื่อและกระบวนการตัดสินใจซื้อ ส่งผลให้ธุรกิจและนักการตลาดต้องมีการวางแผนการตลาดแบบใหม่ ตั้งแต่เรื่อง Marketing Funnel และ Path to Purchase ตลอดจน Omni Channel ให้สอดคล้องกับ Customer Journey ดังนั้นหากเข้าใจเรื่องกลยุทธ์ Customer Network ก็จะช่วยให้การทำการตลาดมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นครับ

ขั้นตอนต่อไปก็ถึงเรื่องของ DATA ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการทำ Digital Transformation ในองค์กร จะทำอย่างไรให้ข้อมูล หรือ DATA ซึ่งเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ (ASSET) อันนำมาสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้

ไว้ในบทความต่อไป ผมจะมาต่อเรื่อง DATA ว่าองค์กรจะใช้ DATA อย่างไรในการ Transform ธุรกิจ และมาหาคำตอบด้วยกันครับว่า ธุรกิจจะทำ Digital Transformation อย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มที่อะไร และต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

บทความต่อไปเรื่อง จะเริ่มและทำ Digital Transformation สำเร็จได้อย่าง (Part 2/2)

U23 Academy

Tel : 098 269 9004

Email : contact@u23.in.th 

Founder :  www.thanapongphan.com

  • Facebook Social Icon
  • YouTube

Copyright © 2020 U23 Academy